NIEUWE ACTIE UNMUTE US ROND GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

TILBURG – Unmute Us en De Nachtburgemeester van Tilburg starten een campagne om hun achterban, waaronder de honderdduizenden betogers welke afgelopen zomer de straat op gingen om te strijden voor de Nederlandse festivalcultuur, een eerlijk beeld te geven van de houding die de verschillende politieke partijen ten opzichte van evenementen in hun stad innemen. Door een enquête af te nemen onder alle partijen welke zich kandidaat stellen, kan in de weken voor de verkiezingen een speciale kieswijzer op gebied van festivals en uitgaan worden gepubliceerd.

 “De gemeenteraad en voornamelijk het College van B en W zijn zeer bepalend voor het aanbod aan evenementen, festivals en nachthoreca in een stad. Zij bepalen welke ruimte organisatoren en horecaondernemers krijgen om hun ideeën te exploiteren. Bezoekers van die evenementen of nachthoreca staan er vaak niet bij stil dat hun stem bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen zeer bepalend kan zijn of nachthoreca of een evenement of festival nog toekomst heeft in hun stad. Aangezien partijen hier zelf vaak weinig over communiceren in hun partijprogramma’s voelden wij ons geroepen hier een aandeel in te leveren,” aldus Tim Frenken, Nachtburgemeester van Tilburg namens Unmute Us. 


De bezoekers van evenementen mengen zich hoogstzelden in het politieke debat. Hier is verandering in gekomen dankzij de Unmute Us-protesten die door het hele land honderdduizenden betogers op de been brachten. Samen waren zijn bereid de straat op te gaan voor de Nederlandse festivalcultuur. Ook in Tilburg gingen duizenden betogers de straat op.

Foto: Jules van Iperen

Dankzij de Unmute Us protesten weten we dat evenementen deze festivalbezoekers bijzonder aan het hart gaan. Unmute Us wil hen een eerlijk beeld geven van de houding die de verschillende politieke partijen ten opzichte van evenementen in hun stad innemen. Ook deze duizenden, vaak jonge, Tilburgers mogen immers binnenkort de stemhokjes in. Echter, het standpunt van partijen tegenover evenementen is vaak onderbelicht in partijprogramma’s en daardoor onduidelijk.Natuurlijk kunnen debatten en notulen worden nagekeken om daaruit te destilleren hoe partijen tegenover evenementen staan, welke standpunten ze hebben bepleit en hoe ze hebben gestemd, maar het beeld is niet compleet zonder de plannen en ideeën voor de komende verkiezingen. Om die reden hebben we alle partijen die zich in 2022 verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad verzocht een enquête in te vullen met diverse vragen over het nachtleven en de festivals. Dit onderzoek voert Unmute us momenteel uit in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen en Breda. Wij, Unmute Us en De Nachtburgemeester van Tilburg, hebben dezelfde vragenlijst samengesteld met actuele stellingen en vragen op basis van onze stad, Tilburg. Deze vragen zijn tot stand gekomen in samenspraak met diverse horecaondernemers en organisatoren uit onze stad. Met de resultaten van dit onderzoek zullen wij (landelijk) actief campagne gaan voeren op social media. We laten bijvoorbeeld dagelijks overzichtelijk in een afbeelding of animatie zien welke partijen voor of tegen een stelling zijn. Zo informeren we bezoekers van horeca & evenementen in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, zodat zij in de gelegenheid zijn om het belang dat zij hechten aan hun geliefde vorm van vrijetijdsbesteding, te laten meewegen bij het uitbrengen van hun stem. De enquête bestaat uit een aantal stellingen en enkele open vragen. De vragen en stellingen zijn zee uitlopend. Van “Onderkent uw partij het belang en de grote maatschappelijke behoefte aan deze vorm van vrijetijdsbesteding van dit deel van de Tilburgse bevolking?” tot “Muziekfestivals dienen per definitie niet in stadsparken of gebieden met veel bebossing plaats te vinden.” De stelling vallen in verschillende categorieën zoals “Festivals en natuur”, “Geluidsoverlast” of “Openingstijden van nachthoreca”. Er kunnen geen stellingen overgeslagen worden.

De vragenlijst is inmiddels verzonden. De partijen hebben tot en met 20 februari 2022 om deze in te vullen. Als een partij niet deelneemt aan ons onderzoek, zal deze toch in de resultaten worden meegenomen, zijnde “blanco”. Echt blanco is het in de praktijk niet, niet deelnemen aan dit onderzoek geeft natuurlijk ook een signaal af.

De resultaten zullen in de weken voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 worden verspreid via de kanalen van Unmute Us en De Nachtburgemeester van Tilburg

Related Posts