RESPONS STEMWIJZER NACHTCULTUUR 13/14 PARTIJEN IN TILBURG

TILBURG – Maar liefst 13 van de 14 partijen die zichzelf verkiesbaar hebben gesteld voor de Tilburgse Gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen aan het onderzoek van Unmute Us en De Nachtburgemeester van Tilburg. “Echt een geweldige respons die gelukkig de betrokkenheid van alle partijen laat zien. Ze nemen onze achterban zeker serieus.” De resultaten zullen in de weken voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 worden verspreid op social media in de vorm van infographics.

Unmute Us en De Nachtburgemeester van Tilburg startte een campagne om hun achterban, waaronder de honderdduizenden betogers welke afgelopen zomer de straat op gingen om te strijden voor de Nederlandse festivalcultuur, een eerlijk beeld te geven van de houding die de verschillende politieke partijen ten opzichte van evenementen in hun stad innemen. Door een enquĂȘte af te nemen onder alle partijen welke zich kandidaat stellen, kan in de weken voor de verkiezingen een speciale kieswijzer op gebied van festivals en uitgaan worden gepubliceerd.

“We zijn enorm blij om te zien dat vrijwel alle partijen deel hebben genomen aan de enquete. Politieke partijen krijgen veel verzoeken om stemwijzers in te vullen, campagnetijd is een hectische tijd. Daarnaast is het een lange en pittige enquete, waar echt wel even aandacht en tijd voor nodig is. Deelnemen aan de enquete alleen al geeft een belangrijk signaal af, nog los van hun standpunten tegenover nachtcultuur en uitgaan, laat het zien dat ze ons wel serieus nemen,” aldus de Nachtburgemeester. Ook Unmute Us landelijk geeft aan verheugd te zijn met de opkomst in onze stad, “Goede feedback op de enquete in Tilburg, dat is echt top. Ook voor ons als landelijke stichting geeft dit hele waardevolle inzichten.”

Van alle partijen welke in Tilburg deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft alleen Partij voor de Dieren niet deelgenomen aan het onderzoek. “Dit betreur ik zeer, er is overigens wel contact geweest met de partij. Ze laten per mail het volgende weten: Na intern overleg hebben wij besloten om de Nacht Kieswijzer niet in te vullen omdat wij denken dat de nuance die wij als partij graag aan willen brengen niet goed uit de voeten komt. Ze verwijzen naar hun partijprogramma (pagina 28 & 29).


“Hun partijprogramma roept in mijn ogen meer vragen op dan antwoorden. Bijvoorbeeld, wat staat er dan in dat evenementenplan wat de gemeente gaat opstellen? In hoeverre wijkt het af van de Nota Prettig Geregeld of de huidige locatiematrix? Wat zijn volgens hen goede maximale geluidsnormen? Wanneer is iets “schade” aan de natuur? Waar moeten deze evenementen dan heen? Welke strengere regels? Hoe streng? – Precies om deze reden hebben we het onderzoek in het leven geroepen, om partijen vriendelijk te dwingen concreet te zijn en ook aan te geven wat wij, zowel bezoekers als organisatoren, aan de partijpunten hebben in de praktijk. Precies daarom zijn we ook zo enorm blij met het grote aantal partijen dat wel de moeite heeft genomen deel te nemen,” licht Frenken toe.

Hete onderwerpen welke ook veelvoudig in de partijprogramma’s worden aangehaald zijn onder andere duurzaamheid, een permanente evenementenlocatie en regels voor horeca.

Voorbeeld van een infographic zoals deze ingezet gaan worden om de standpunten van de partijen kenbaar te maken.


Van de partijen zullen de komende weken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen infographics verschijnen met de standpunten tegenover de stellingen, evenals een compleet stemoverzicht met de globale koers van de partijen.

Volg: https://www.instagram.com/kieswijzernachtcultuurtilburg/

Related Posts